HTC - ITC
HẠ TẦNG
· Kết nối quốc tế của HTC tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. . Tại đây các kết nối được dẫn ra các hướng đi quốc tế và dự phòng cho nhau thông qua mạng backbond HTC ở hai thành phố này.
Xem tiếp
- Hệ thống cáp quang - Hệ thống mạng Metro Ethernet - Hệ thống mạng SDH
Xem tiếp
  1