HTC - ITC
HẠ TẦNG
HẠ TẦNG MẠNG ĐƯỜNG TRỤC TRONG NƯỚC

1. Hệ thống cáp quang được triển khai trên phạm vi toàn quốc, bao gồm:

 Mạng cáp trục Bắc Nam gồm hai đường: cáp treo và cáp trôn trực tiếp theo cấu trúc mắt xích

 Hệ thống cáp liên tỉnh theo cấu trúc nhiều vòng ring

 Hệ thống cáp nội tỉnh theo cấu trúc nhiều vòng ring

• Gồm 26 trạm dọc trục Bắc Nam
 
 
• Công nghệ ROADM(Reconfigurable Optical Add Drop Multiplexing – Công nghệ ghép tách bước sóng quang có thể cấu hình tùy ý)
• Dung lượng40 kênhx 40Gb/s, cóthểnângcấp80 kênhx 40 Gb/s
• Cấu trúc móc xích gồm một đường cáp treo và một đường cáp chôn
• Phương thức bảo vệ lưu lượng OP (Optical protection) với thời gian phục hồi<50 ms
• Cung cấp kênh truyền trong suốt STM-64/16 và 10GE/1GE
–Phục vụ kết nối mạng SDH/Metro Ethernet
 
–Cung cấp trực tiếp cho khách hàng
 

2. Hệ thống mạng SDH:

• Phạm vi toàn quốc

• Bao gồm mạng đường trục liên tỉnh và mạng tập trung liên quận ở các thành phố lớn

– Kết nối mạng STM-64
– Mạng đường trục kết nối qua DWDM
– Mạng liên quận kết nối qua các vòng ring cáp quang

• Mạng đường trục liên tỉnh

            – Kết nối trục Bắc Nam 2x20Gb/s(STM-64) bằng kênh được bảovệ 1+1 trên DWDM

            – Các vòng ring STM-64 liên tỉnh dựa trên cáp quang liên tỉnh

Kết nối quốc tế Lạng Sơn đi Trung Quốc (vòng STM-64), kết nối biên giới Lào(STM-64), Campuchia (STM-64).

3. Hệ thống mạng Metro Ethernet:

•Phạm vi toàn quốc

•Cấu trúc 3 lớp

            – Lớp truy nhập: kết nối trực tiếp với khách hàng tại các tòa nhà, khu phố, …

            – Lớp tập trung: Tập trung lưu lượng liên tỉnh và liên quận Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh về mạng lõi

            – Lớp lõi: hệ thống mạng MPLS ở Hà Nội – Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh kết nối hình lưới bằng kênh bảo vệ 1+1 trên DWDM

Tin tức khác