HTC - ITC
SẢN PHẨM DỊCH VỤ
Dịch vụ FTTH là dịch vụ truy nhập Internet siêu tốc độ dựa trên công nghệ cáp quang. Với dịch vụ này, các nhu cầu về truyền tải dữ liệu, truy nhập tốc độ cao với băng thông rộng...
Xem tiếp
Dịch vụ Kênh thuê riêng Quốc tế (IPLC) Dịch vụ thuê kênh riêng quốc tế (IPLC) là dịch vụ cung cấp kênh truyền dẫn dùng để kết nối và truyền thông tin trong mạng nội bộ, mạng...
Xem tiếp
Dịch vụ VCloud - cung cấp hạ tầng CNTT trên nền tảng Điện toán đám mây, nhằm cung cấp hạ tầng ảo hóa cho tất cả các khách hàng là cá nhân hay tổ chức có nhu cầu thuê một hoặc một...
Xem tiếp
Dịch vụ truyền số liệu VPN/MPLS nội hạt, liên tỉnh Giải pháp VPN/MPLS được thiết kế cho những tổ chức có xu hướng tăng cường thông tin từ xa vì địa bàn hoạt động rộng (trên toàn...
Xem tiếp
Dịch vụ truyền số liệu kênh thuê riêng - Leased Line Dịch vụ kênh thuê riêng TDM là dịch vụ cho thuê kênh truyền dẫn vật lý dùng riêng để kết nối và truyền thông tin giữa các thiết...
Xem tiếp
  1