HTC - ITC
TIN TỨC
Bộ TT&TT vừa cấp phép Công ty Cổ phần HTC Viễn thông quốc tế (HTC-ITC) được thiết lập mạng viễn thông công cộng để cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản: dịch vụ truyền số liệu,...
Xem tiếp
Việt Nam sáng chế thành công máy bay không người lái
Xem tiếp
Thêm doanh nghiệp Việt nhảy vào lĩnh vực bảo mật
Xem tiếp
Hanoi Telecom xây dựng khu tổ hợp công nghệ tại Hòa Lạc
Xem tiếp
  1