HTC - ITC
TUYỂN DỤNG
Kỹ sư giám sát chất lượng dịch vụ thuộc Phòng Điều hành mạng Số lượng: 02 người làm việc tại Hà Nội.
Xem tiếp
Trưởng ban Thiết kế giải pháp và quản lý dịch vụ Số lượng: 01 làm việc tại Hà Nội
Xem tiếp
- Đảm bảo thực hiện mục tiêu kinh doanh theo chỉ tiêu được giao theo tháng/quý/năm - Xây dựng, phát triển thị trường viễn thông internet thuê riêng, dịch vụ truyền số liệu. Đặc...
Xem tiếp
  1