HTC - ITC
TUYỂN DỤNG
Trưởng ban Thiết kế giải pháp và quản lý dịch vụ

Số lượng: 01 làm việc tại Hà Nội

Mô tả công việc:

- Điều hành Ban Thiết kế giải pháp và quản trị dịch vụ. Ban có nhiệm vụ:

+ Hỗ trợ Phòng Kinh doanh tư vấn, xây dựng mô hình cung cấp kênh truyền (bao gồm TDM, MPLS VPN, Internet leased line) cho khách hàng.

+ Hỗ trợ Phòng Kinh doanh tư vấn hỗ trợ cho khách hàng các giải pháp kết nối mạng Internet/IP, Intranet, Wifi nội bộ,...

+ Quản lý điều hành việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

+ Quản lý thông tin kênh (sơ đồ kênh, tọa độ cổng, thông số, địa chỉ IP,...)

 

Yêu cầu kiến thức, kinh nghiệm:

- Có kiến thức về công nghệ và thiết bị thực tế SDH/DWDM/OTN hoặc thiết bị Router/Switch.

- Cập nhật các kiến thức về các hệ thống thực của các hãng

- Tối thiểu 1 năm làm việc về khai thác thiết bị SDH/DWDM hoặc IP/Ethernet của một hãng cụ thể.

- Có thể chấp nhận người ít hoặc chưa có kinh nghiệm nhưng yêu cầu phải hiểu rất rõ về hệ thống

 

Yêu cầu về ngoại ngữ:

- Tiếng Anh 4 kỹ năng nghe nói đọc viết tốt do thường xuyên phải làm việc với khách hàng và nhà cung cấp quốc tế (có chứng chỉ TOEIC 600 điểm, IELTS 5.5 hoặc tương đương)

 

Yêu cầu về phẩm chất:

- Cần có nhiệt tình công việc tốt do đặc thù công việc.

- Cần có tinh thần cầu thị do có khối lượng kiến thức lớn cần tiếp thu

- Cần có phẩm chất giao tiếp thân thiện, cầu thị

 

Lợi ích của vị trí công việc:

- Tiếp thu được khối lượng kiến thức tổng hợp về các công nghệ truyền dẫn, công nghệ mạng, hình dung được tổng thể mạng và dịch vụ thực tế.

- Được trả lương cố định và lương bổ xung theo sản phẩm

Tin tức khác