HTC - ITC
TUYỂN DỤNG
Kỹ sư giám sát chất lượng dịch vụ thuộc Phòng Điều hành mạng

Số lượng 02 người làm việc tại Hà Nội.

 

Mô tả công việc:

Thuộc Ban Quản lý chất lượng dịch vụ (bao gồm TDM, MPLS VPN, Internet leased line) ở mức trên ca trực vận hành mạng 24/7, bao gồm:

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ của kênh dịch vụ: Theo dõi các sự cố có nguy cơ quá mức cam kết chất lượng về thời gian. Thúc giục các bộ phận liên quan, đối tác xử lý đảm bảo khôi phục dịch vụ trong ngưỡng cho phép.

- Tổng hợp tình hình sự cố dựa trên báo cáo vận hành mạng, phân tích đề xuất phương án xử lý triệt để.

- Đánh giá mức độ đáp ứng chất lượng của mạng theo tuần, tháng, năm.

 

Yêu cầu kiến thức, kinh nghiệm:

- Có kiến thức các loại hình kênh truyền dẫn bao gồm TDM, MPLS VPN, Internet leased l

- Tối thiểu 2 năm làm việc ở nhà cung cấp dịch vụ.

- Có thể chấp nhận người ít hoặc chưa có kinh nghiệm nhưng yêu cầu phải hiểu rất rõ về hệ thống

 

Yêu cầu về ngoại ngữ:

- Tiếng Anh 4 kỹ năng nghe nói đọc viết tốt do thường xuyên phải làm việc với khách hàng và nhà cung cấp quốc tế (có chứng chỉ TOEIC 650 điểm, IELTS 5.5 hoặc tương đương)

 

Yêu cầu về phẩm chất:

- Cần có tinh thần trách nhiệm rất cao do đặc thù công việc.

- Cần có khả năng phân tích tổng hợp tốt.

- Cần có thái độ điềm tĩnh trong khi xử lý các sự vụ.

 

Lợi ích của vị trí công việc:

- Có thể nâng cao kiến thức kinh nghiệm về vận hành khai thác mạng

Tin tức khác